Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de S.S.V. Geuldal, gevestigd in Valkenburg aan de Geul en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40205445 (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1 Gebruik van persoonsgegevens:

1.1 De vereniging verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

a: zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de vereniging aanbiedt;

b: een aankoop doet bij de vereniging

c: zich aanmeld voor een nieuwsbrief van de vereniging

d: een formulier invult voor enige verenigingsdienst of informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de vereniging op te nemen

1.2 De vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

a: naam;

b: voornaam;

c: adres;

d: e-mailadres;

e: telefoonnummer;

f: leeftijd;

g: geslacht;

h: functie;

i: bankrekeningnummer;

2 Informatie wijziging en bezwaar

2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de vereniging via telefoonnummer 0653920202, 0652068071 of per e-mail aan r.kempen@ziggo.nl, vanhoudt@kpnmail.nl voor:

a: meer informatie over de wijze waarop de vereniging persoonsgegevens verwerkt;

b: vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

2.2 U hebt de volgende rechten:

a: Het recht van inzage;

b: Het recht op rectificatie;

c: Het recht op gegevenswissing;

d: Het recht op beperking van de verwerking;

e: Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens;

f: Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

2.3 De rechten vermeld in § 2.2 a-e kunt u uitoefenen door contact op te nemen met de vereniging zoals vermeld in §2.1

3 Beveiliging van uw gegevens

3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4 Derden

4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden, buiten KNSA verband, verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5 Wijzigen privacyverklaring

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.